War of the Ring - Csatajelentés 2.

2011. 08. 09. 15:17 / Gyűrűk Ura

Ez a War of the Ring cikksorozat tizedik része, mely a második csatajelentés. Az előző cikkben 400 pontra felfejlesztett seregeket fogjuk játék közben kipróbálni. Újra kedves barátomat Emeraldot hívtam segítségül, hogy irányítsa az egyik felet a csatatéren.

A seregek felépítése a következők:
Rohan serege: 395 pont
- 4 csapat Milícia + kapitány + zászló 165 pont
- 2 csapat Íjász 40 pont
- 3 csapat Lovas + kapitány + zászló + zenész 190 pont

A stratégia: Nos ez nem változott az előzőhöz képest. Próbáljuk kihasználni, hogy a nagyobb létszámú Milícia jobban állja az ütéseket.

Isengard serege: 395 pont
- 3 csapat Nehézpáncélos Uruk-Hai pajzzsal + kapitány + zászló 190 pont
- 2 csapat Nehézpáncélos Uruk-Hai pikával + kapitány 120 pont
- 1 csapat Nehézpáncélos Uruk-Hai számszeríjjal + kapitány 85 pont

A stratégia: A számszeríjászok komoly károkat tudnak okozni nagyerejű lőfegyverükkel. Elsődlegesen őket kell fedezni a többiekkel, mert nem mozoghatnak ha lőni akarnak és elég serülékenyek az ellenséges tűzzel szemben.

Emerald most az Uruk-hai-okat akarta kipróbálni, így választása az Isengardi seregre esett.
Küldetésnek a "jelző vadászatot" (sieze the prize) választottuk és az asztal átellenes sarkaiban állítottuk fel seregeinket egymással szemben. A seregek kis mérete miatt továbbra is 4'x4'-es asztalt használtunk.
A kezdeményezés dobás Rohannak kedvezett, ezért rögtön átadták az oldalválasztás lehetőségét és a felállás kezdését az Isengardiaknak. Az asztalon mindössze két kicsi erdő volt, melyekben előzetes megegyezés szerint maximum három csapatnyi figura fért el. Az Isengardiak a kisebb alapú erdőhöz közel álltak fel, hogy kevésbé akadályozza őket a manőverezésben. A bal szárnyon a pikások helyezkedtek el, a jobb szárnyon a pajzsos Uruk-hai-ok, középen pedig a számszeríjászok várták, hogy majd kire oszthatják az áldást.
Ezután Rohan következett a felállással. Az íjászok beálltak az erdő mögé, hogy majd azt elfoglalva, viszonylag védett helyről tudjanak lövöldözni. A Milícia tömb a jobb szélre került, közel két jelzőhöz, a lovasok pedig a bal oldal felől próbálják majd harapófogóba fogni az ellent.
1. kör
Az Uruk-hai-ok átadják a kezdés jogát Rohannak.
Rohan mozgási fázis: A Milícia bízva számbeli fölényében, egy dupla mozgással felveszi a jobb szélső jelzőt. Az íjászok elfoglalják tüzelési pozíciójukat az erdőben. A lovasság pedig megkerülve az erdőt lövési pozíciót vesz fel, biztonságos távolságra az ellenségtől.
Isengard mozgási fázis: A pikások óvakodva az íjászoktól bevonul az erdőbe, így megközelítve a Milíciát. A pajzsosok falat alkotva beállnak az erdei íjászok és a számszeríjászok közé. A számszeríjászok tüzelési távolságra megközelítik a Rohani lovasokat.
Lövési fázis: Ugyan Rohannál van a kezdemény, de a számszeríjászok lőni szeretnének mozgás után, amit csak egy "Hősi lövéssel" tehetnek meg, ami azt jelenti, hogy ők lőhetnek először. Repül a számszeríj lövedék, ki tudja hol áll meg... Egy Rohani lovas látja vesztét a sortűztől. A lovasok sem restek, visszalőnek a számszeríjászokra, melyek közül egy holtan esik össze. Az íjászok bízva a Milíciában inkább a pajzsfalat veszi tűz alá, itt is egy veszteséget okozva.
Roham fázis: Mindkét fél megrohamozhatta volna a két erdőben álló ellenfeleiket, de úgy határoztak, hogy nem teszik meg.
2. kör
A Rohaniak nyerik el a kezdeményt ebben a körben, de jobb szeretnék látni mit terveznek az Isengardiak, ezért átadják nekik a kezdés lehetőségét.
Mozgás fázis: A pikás alakulat egy sikeres bátorság próba után kijön az erdőből a Milícia mellé, hátha sikerül oldalba rohamozni őket. A pajzsos Uruk-Hai-ok beállnak a lovasok elé, hogy szemből fogadhassák az esetleges rohamot, továbbá magukhoz veszik a bal szélső jelzőt. Ettől azomban a kapitány ereje (might) megfogyatkozik, mert csak az ő erőfeszítése árán sikerül az alakulatot duplán mozgatni. A számszeríjászok megindulnak az erdő felé amelyből kijöttek a pikások, hisz onnan 360°-ban tudnának tüzelni, ám nem sikerül duplán mozogniuk, így ott maradnak a puszta közepén.
Ezután Rohan mozgása következik. A lovasok hátrébb húzodnak a pajzsosoktól, nehogy berohanják őket. A Milícia elfordul, hogy szemből fogadhassa a pikások rohamát. Az íjászok elhagyják az erdőt, hogy maximalizálják a tűzerejüket.
Lövési fázis: A számszeríjászok ismét "Hősi lövéshez" folyamodnak, hogy tüzelhessenek mozgás után. Célbaveszik az íjászokat és ötöt le is szednek közüllük. Az Uruk-hai-ok örömújongása azomban hamar halálhörgésbe fullad, ahogy a lovasok lelőnek két pajzsos Urukot, és az íjászok meg a Milícia gerelyei megölnek további hat pikást.
Roham és közelharci fázis: A pikásoknak csak a kapitányuk erőfeszítésével (might) sikerül berohamoznia a Milíciát. Látva a nagy túlerőt az Uruk-hai kapitány párbajra hívja ki a Rohani kapitányt, így próbálva megtörni az ellenséget. Ám éppen hogy csak sikerül elkerülnie az ellenség pengéjét, miközben lekaszált hármat a milicistákból. A kapitány minden erőfeszítése ellenére a hadiszerence elpártol a pikásoktól, hisz csak további két milicistát tudnak levágni, míg ők szétszélednek a rájuk záporozó ütések alatt.

3. kör
Újra a Rohaniak dönthetnek a kezdemény sorsáról, melyet újra átadnak az Isengardiaknak. Látva, hogy az Urukok bal szárnya összeomlott nincs miért elkapkodniuk a dolgot.
Mozgási fázis: A pajzsos Urukok próbálnak középre visszahúzódni, nehogy valaki a hátukba tudjon kerülni, megkaparintva a középső jelzőt. A számszeríjászok nem mozognak, hátha alkalmuka lesz lőni valakire.
A Rohani Milícia egyenesen nekiindul a pajzsfalnak, míg az íjászok távolabb húzódnak az ellenségtől. A lovasok újra előrébb merészkednek, hogy íjaikat használhassák.
Lövési fázis: Balszerencsére a számszeríjászok nem látnak rá senkire, így ők most nem lőnek. Viszont szerencsére a Rohani íjak és gerelyek össztüze alatt csak egy pajzsos Uruk-hai leli halálát.
Roham fázis: A Rohaniak dülőre akarják vinni a dolgot. Ha most megtörik a pajzsfalat akkor biztos a győzelem. A Milícia kapitánya egy Hősi rohammal megtámadja a pajzsos Uruk-haiokat, így lehetőséget adva, hogy a lovasok is beszálljanak a küzdelembe. Ráadásul a lovasok a kapitányuk erejét felhasználva megállíthatatlan rohamot indítanak, megnövelve a pusztítás esélyét.
Közelharci fázis: A Rohaniak terve bevállt. Ugyan hat milicista elesik, de nyolc Uruk-hait sikerül kardélre hányni. Az Urukok bukják a közelharcot, zavarodottak lesznek, és a jelzőik a lovasokhoz kerülnek.
4. kör
Isengard szénája nem áll túl jól, ezt még tetézi, hogy ismét Rohan dönthet a kezdemény sorsáról. Természetesen átadják a kezdést  az Urukoknak.
Mozgási fázis: A Rohani lovasok bebiztosítják a győzelmet egy Hősi mozgás segítségével, mellyel elvonulnak a tábla legtávolabbi csücskébe, kívül a számszeríjászok hatótávjából és messze a pajzsos Uruk-haioktól.
A számszeríjászok kicsit megkésve de beveszik magukat az erdőbe. A pajzsosok sikeresen összerendeződnek és várják a lehetőséget, hogy rohamozzanak.
A rohani íjászok kicsit oldalt húzódnak, hogy jobban rálássanak az erdőben lapuló számszeríjászokra. A Milícia, pedig felkészül egy halálos gerelysorozatra.
Lövési fázis: A számszeríjászok mozgás után nem lőhetnek, így kétségbeesetten várják a Rohani sortüzet, melynek eredménye egy halott pajzsos és egy halott számszeríjász Uruk-hai.
Roham és közelharci fázis: A pajzsosok berohanják a Milíciát. Az adok-kapok eredménye a kapitányok összes erejének felhasználása mellett: hat halott milicista és öt halott Uruk-hai. A milicisták zavarodottá vállnak és átadják a jelzőjüket az Urukoknak.
5. kör
Végre valahára Isengard dönthet a kezdemény sorsáról. Bár szétnézve a csatatéren ez most sovány vigasz. A kezdemény Rohané ebben a körben.
Mozgási fázis: A milicisták elbukják a bátorság próbájukat és zavarodottak maradnak. Az íjászok ezt látva felkészülnek a legrosszabbra és hátrébb húzódnak, hogy fedezhessék a lovasokat, akiknél ott a győzelmet jelentő két jelző.
A számszeríjászok nem mozdulnak, hogy hosszú idő után végre megint lőhessenek. A maradék pajzsos Urukok úgy helyezkednek, hogy takarásban legyenek az íjászoktól, de amikor rohamozni fognak, csak egy csapatnyi milicistával kerüljenek kapcsolatba.
Lövési fázis: A Rohani íjászok nyilai mind fennakadnak a fákon, amikor tűz alá veszik az erdőben rejtőzködő számszeríjászokat. Nem úgy a számszeríj lövedékek, melyek lekaszálnak öt rohani íjászt.
Roham és közelharci fázis: Az Urukok nekiesnek a zavarodott Milíciának és véres rendet vágnak köztük, öt milicista látja ennek kárát.
6. kör
Minden visszaállt a régi kerékvágásba, amikor a Rohaniak nyerik el a kezdeményt, amit át is adnak az Isengardiaknak.
Mozgás fázis: A számszeríjászok nem mozognak, a pajzsos Urukok pedig újabb rohamra készülnek a Milícia maradványai ellen.
Újabb remény csillan Isengard számára, amikor a milicisták továbbra is zavarodottak maradnak. Az íjászok beveszik magukat az erdőbe, hogy megpróbálják lelőni a maradék pajzsos Urukot. A lovasok pedig visszavonulnak az erdő biztonságos takarása mögé.
Lövési fázis: A számszeríjászok lelőnek három milicistát. A Rohani íjászok egy szerencsés lövéssel leszednek egy pajzsos Uruk-hait.
Roham és közelharci fázis: Az Urukok rohama a földbe döngöli a Milíciát. Üröm az örömben, hogy már nem lesz idő elkapni a lovasokat.

7. kör
Az Isengardi hadvezér itt fel akarta adni a csatát, de közös megegyezéssel tovább folytattuk, hogy teljes legyen a csatajelentés.
A kezdemény döntésének a joga most Isengardnak kedvezett, ám mivel kritikusnak találták, hogy előbb lőjenek, ezért a megtartották maguknak a lehetőséget.
Mozgás fázis: A pajzsos Urukok megközelítik az erdőt amiben a Rohani íjászok rejtőznek. A számszeríjászok nem mozognak.
A Rohani lovasok előbújnak az erdő mögül, hogy rálőhessenek a pajzsos Uruk-haiokra.
Lövési fázis: A számszeríjászok kifüstölik a maradék Rohani íjászt az erdőből. A lovasok nem tesznek kárt a pajzsosokban.
Roham fázis: A Rohani lovasok meg akarják adni a kegyelem döfést a pajzsos Urukoknak, de két próbálkozásra sem sikerül a roham.
8. kör
Tömören: Isengard kezd. Pajzsos Uruk-haiok bemennek az erdőbe. Lovasok rájuk lőnek, de semmi eredménye. Ennyi.
Győz Rohan 2:1 arányban, amit kis győzelemnek állapítottunk meg.

Emerald véleménye a csatáról és az Isengardi seregről:
"Hú! Hát volt néhány húzásom amin látszott, hogy Isengardi sereget még soha nem vezettem. Ezt a mozgás után nem lövünk a számszeríjjal dolgot még gyakorolnom kell. A kockajárás sem nagyon kedvezett nekem. Komolyabb sikert csak a 4. körtől sikerült elérnem, de addigra már a lovasok messze jártak a győzelmi jelzőkkel.

Az eddigi fejlesztés jó irányba haladt, de még mindíg nem elég a távolsági fegyver a seregben, és komoly létszám hátrányban van. Tehát valami alap gyalogos és lövős egységekkel kéne tovább lépni."

SGrulez véleménye a csatáról és a Rohani seregről:
"Ez a csata túl egyszerűen ment, mert ugyanannyi dobásból nekem sikerült több 6-ost dobnom, mint Emeraldnak 5+-t. Tehát ezt a csatát a kockák nyerték meg nekem, biztos vagyok benne, hogy ha ezt még egyszer lejátszanánk, akkor sokkal többet izzadnék.

A sereggel teljesen elégedett vagyok, szerintem maximálisan ki van belőle hozva amit ebből a pontszámból ki lehet. A fejlődést a lovasság erősítésében látom, és talán a gyalogság minimális növelésében, hogy ketté lehessen szedni a Milíciát."

A következő cikkben, újabb seregfejesztésről olvashattok.

Előző cikk: Rohan és Isengard 400 pont 

Szerző: SGrulezVélemények, hozzászólások

1. Bástya 2011-08-09 20:55

Szuper jelentés volt. A szerencsés kockajárás ellenére is fordulatosnak mondható. Legközelebbre legalább 700 pontra emeljétek a szintet, had legyen zúzás 6x4-es asztalon is smile

2. Ghulk 2011-08-10 04:43

Csak így tovább SG, jó cikk lett nagyon!

3. Engelberth 2011-08-11 02:09

Kezd megjönni a kedvem LotR-ozni :/ Bakker pedig a környéken senki sem játsza…

4. Skót 2011-08-11 17:34

Köszönet a csatajelentésért. Ha lehet egy javaslatom a következőbe tegyed be pl. a romos falat és más Középfölde hangulatú tereptárgyat valamint esetleg ugorj nagyobbat a pontszámban és dobjál be fűszernek egy trollt vagy entet, talán egy neves hőst. Végül is egy kis beruházás (troll, karakter) és máris száz pontokat ugrott a seregünk - tudom, hogy versenyen nem érné meg, de a hangulatot hiányolom még. Jó lenne pár közeli kép is a festett seregedről herikus pózban. smile Ez nem egy újabb játék, hanem ez Középfölde és szerintem az indítja el az embereket játszani, hogy ők is akarnak egy Gimlit, Aragornt, Gyűrűlidércet,  Balrogot eljutni Moriába, megvédeni Helm szurdokot vagy áttörni Minas-tirith falait. Ha nem játszanék, akkor ismeretlenként biztos, hogy a középföldei hangulat vonzana a leginkább és a jó társaság. Jelzem mindkettő adott egy versenyen.

5. SGrulez 2011-08-11 19:08

Igen ebben a csatában nekem is az volt az érzésem, hogy kicsi volt az a 100 pontos ugrás. A következőre 200-at tervezek.
A terep azért volt ilyen egyszerű, mert kicsi volt az asztal és próbáltunk elférni a több tepsivel egyszerre.

6. Bástya 2011-08-11 23:42

1000 pont fölött már szerintem bőven érdemes erős hőst hozni. A makro képeket én is hiányoltam kicsit, hasznos ez a felülnézetes magyarázó ábra, de egy két ultra közeli is legyen legközelebb. 

Érdekes látni az erdők ilyen aktív használatát, rám annyira nem jellemző az erdőzés.

7. Sco 2012-02-06 11:47

Hú, már nagyon várom a szombati bajnokságot ^^
Gyűrűk Urához magyarul vannak neten kódexek? Haradot elolvasnám magamnak smile

8. varadig 2012-08-27 08:58

hogy hogy még mindig nem jött meg az ujj csatajelentés?
de remélem már dolgorznak rajta smile

9. Jabba 2014-11-14 12:19

Lesz folytatása a cikksorozatnak? Nagyon érdekelne a további fejlesztések iránya.