Bretteville l’ Orgueilleuse

2010. 03. 09. 14:16 / Rapid Fire

Majd két hete játszottuk le a második csatát, de sajnos időhiány miatt csak most tudtam a csataleírást elkészíteni. Az események 1944.06.08-án történnek, ezen a napon indította ellentámadását a 12. SS-páncélos ezred 1. páncélososztálya ( a 2. osztály már 7-én harcaba bocsátkozott a brit-kanadai erőkkel). 

Feladat: a páncélososztály feladata, hogy foglalja el Bretteville l' Orgueilleuse helységet és az attól É-ÉNY-ra lévő magaslatot biztosítsa. 

Német erők (von Barrows): 12. SS-páncélos ezred 4. százada (3 szakasz Pz. V. Panther)
26. SS-Páncélgránátos ezred 2. zászlóalja (motorizált – 1944 korai szervezés):
- HQ, 4 század ( a negyedik nehéz fegyver század) - 44 figura 
12. SS-Páncélos tüzér ezred 1. osztálya (2 Wespe és 1 Hummel üteg)

Brit-kanadai erők (Dark Mortis): Regina Rifle Regiment gyalogosezred 1. zászlóalja:
- HQ, 4 század, támogató század – 50 figura 
6. Páncélosezred részei: 
-(2 svadron – 5 Sherman, 1 Firefly, felderítő szakasz – 2 Stuart, összekötő 
szakasz – 1 Daimler Dingo)
Pályán kívüli tüzérségi támogatás: 
- 2 üteg hajótüzérség, 2 üteg 25 fontos löveg és 1-1 tüzérségi megfigyelő 
csapat (2-2 figura)

Pálya: az otthoni asztal méretek miatt a brit-kanadai felállási zóna jobb sarkában volt Brettville városka széle, a brit balszárnyon pedig a magaslat. A pálya többi része a városka előtt elterülő vidék: sövényekkel elválasztott szántóföldek, melyeket néhol kisebb fás ligetek szakítanak meg. A pálya bal szélén egy út vezetett végig, ez volt a Caen-ből Brettville felé vezető főút.

Felállás: a erőimet a város körül állítottam fel a védelem központja az épületek voltak. A zászlóalj parancsnokság (7 figura, PIAT, 2” aknavető Jeep) és a B század (8 figura, Bren LMG, PIAT) a városban foglalt állást az út bal szélén. A városban, de az út jobb szélén állt fel a zászlóalj utász szakasza (2 figura, lángszóró, Jeep) és az 1. svadron (3 Sherman 75mm) és a páncélos ezred összekötő szakasza (Dingo).Középen a város előtt egy rövidebb részen sövény húzódott, ennek fedezékében nyomult előre a C század (8 figura, 2” aknavető). Hátrább a tartalékot képző D század (mint a C század) állomásozott a zászlóalj szállító szakaszával (3 teherautó) és a zászlóalj páncélelhárító szakaszával (3 figura, 6 fontos pct. Ágyú, vontató). Itt állt fel a támadást végrehajtó 2. svadron (2 Sherman 75mm, 1 Firefly) és a páncélos felderítő szakasz (2 Stuart) és a gyalogzászlóalj felderítő szakasza is (3 figura, PIAT, Bren Carrier). A bal szárnyamon helyezkedett el a magaslat, itt foglaltak állást a zászlóalj aknavetői (3 figura, 3” aknavető). A magaslat előtt kisebb erdő húzódott, itt foglalt állást az A század (mint a B század). A hajó tüzérségi megfigyelő a város mellett érkezett, a tábori 25 fontos lövegeké a magaslat mellől. 


A német felállási zónát lényegében ketté osztotta egy hosszú sövény, ami az országúttal párhuzamosan haladt, de csak a pálya közepéig, itt ugyanis keresztezte egy másik sövény ami kereszteb húzódott a pálya egyik szélétől a másikig némi ívvel vonalában melynek vége a német vonalak felé hajlott. A német balszárnyon helyezkedett el a német zászlóalj parancsnokság (4 figura, Panzershrecke, rádió) az első századdal (11 figura, MG42 LMG, Panzerfaust, 81mm aknavető). Őket a 4. páncélos század 1. szakasz Panther harckocsijai támogatták az úton és a 2. szakasz a terepen. A tüzérségi támogatást az 1. században lévő aknavető szakasz adta. Középen nyomult előre a 2. és 3. század (mindkettőben 11 figura, MG42 LMG, Panzerfaust, MG42 MMG) a 3. Panther szakasz támogatásával és a páncélos tüzérosztály egy Wespe és Hummel ütegével. A jobbszárnyon kisebb erők sorakoztak: a páncélos tüzérosztály egy Wespe ütege, a tüzérosztály megfigyelői és a páncélgránátos zászlóalj 4. nehéz százada (6 figura, 20mm Flak38, 120mm aknavető, vontatók).

Használt szabályok: - Rapid Fire 2. kiadás alapszabályok
- Speciális kézifegyverek haladó szabály (13.1 és 13.2)
- Javított kézi páncéltörő fegyverek (házi szabály)


A brit-kanadai erők morálja/kiképzése reguláris. A német erők morálja elit/kiképzése reguláris.

1.Kör: a játékot s szokásostól eltérően én kezdem. Első kör lévén sok minden nem történik. Észlelni csak az úton közeledő Panthert lehet és az aknavető rálát a német 2. páncélgránátos századra, egyébként minden mástl takar a sövények hálózata. Mozgás: a középen elhelyezkedő páncélos felderítő szakasz Stuart harckocsijai előre robognak és sikerül elérniük egy bozótos részt, ahol remek álcázási lehetőség adódott. Őket követte a zászlóalj felderítők Bren Carrierje. A 2, svadron Shermanjai is beindították a motorjaikat és elindultak a felderítő erők megindulási körzetébe a gyalogsági támogatást a D század adta, akik teherautókon követték a harckocsikat. A B és a C század állásokat alakított ki a sövény rendszer mögött. Az összekötő Dingo is előre száguld felderítést végezni. Lövések: a 3” aknavető tüzel a 2. századra, de sajnos nem talál egyik lövés sem. Az 1. svadron Shermajai (2 látja a célt) lőnek az úton lévő Pantherre, de sajnos ebből a távolságból a lövések hatástalanok vagy nem találnak. Az egyik Sherman a kör végén fedezékbe vonul a lövés után. A német fordulóban minden osztag előre nyomul: gyalogság, harckocsik, tüzérségi megfigyelők stb. A lövés fázisban az 1. Panther század lő az egyik látható Sherman harckocsira, a lövés talál, de a nagy távolság miatt nincs hatás. A 2. Panther század pont rálát a felderítést végző Dingora, a lövés talál és könnyű sérülésket okoz a Dingo szakasznak. 
Sajnos az álcázás nem volt tökéletes és a 3. Panther század felfedezi a páncélos felderítőket és a lövések miatt egy szakasznyi Staurt marad lángolva a harcmezőn.


2.Kör: a kilőtt Stuartok miatt a felderítő szakasz maradéka tesztet dob, teszt OK! Mivel mind a három fedezékben lévő Panther szakasz lőtt, így nem volt akadálya az észlelésnek. A felbukkanó Pantherek miatt módosítani kellett a tervemen, a Firefly egy közeli erőben foglalt lőállást míg a 2. svadron 1 Sherman szakasza előre nyomul a kilőtt Stuartok fedezékébe, csatlakozik hozzá a megmaradt Stuart szakasz. A Pantherek miatt az előre nyomuló felderítők kiszállnak a Bren Carrierből fedezéket keresnek. A teherautón nyomuló D század a Firefly szakasz után megy az erdő felé, hogy kikerüljön a Pantherek lővonalából. A lövésfázisban az egyik Sherman súlyos sérülést okoz a 3. Panther századnak. Firefly elhibázza, a 3” aknavető szintúgy. A német forduló elején a Panther század tesztet dob, de ezt könnyedén megdobta öcsém. Minden német osztag előrenyoul. A jobbszárnyon a Flak és a Wespe lőállást foglal a sövény mögött és a 120mm aknavetőt is felállítják a kezelőik. A 2. Panther század a sövény mögé indul és ott foglal új tüzelő állást. A tüzérségi megfigyelők egy rejtett pozíciót vesznek fel és a brit csapatmozgásokat figyelik. A lövésfázisban a Wespe üteg tüzel a dombon lévő aknavetőmre és sikeres pusztítást végez köztük (3 figura veszteség). Mivel gyalogos felderítőim túl közel kerültek öcsém a légvédelmi gépágyúval veszi tűz alá (1 figura veszteség) majd ugyan ide a 3. páncélgránátos század Stg 44-el felszerelt szakasz – nincs veszteség és a század géppuskás szakasza MG42-vel (tartós tűzet biztosító állványon). A páncélosok közül az 1. század oldalról rálát a fedezékben lévő Firefly-ra, tüzel is rá és egy könnyű sérülést okoz neki. A 2. Panther szakasz a közel merészkedett Sherman szakaszon okoz súlyos sérülést. A 3. Panther szakasz súlyos sérülés miatt jelenleg nem működő képes, így ebben a körben nem lő.

3.Kör: A fordulóm elején a 2. svadron teszttel indít, amit sikeresen megdobok. Így az egyetlen Sherman a kilőtt Stuart fedezékbe mozog, a Firefly tüzelő állásban marad. A gyalogos zászlóalj felderítői az események hatására a Bren Carrierbe szállnak és hátrább húzódnak. A páncélos felderítők megmaradt Stuartja pedig előre nyomul a németek által megszállva tartott sövény felé. Itt a lövésfázisban célba veszi a Wespe üteget, de sajnos nem talál. A fedezékbe vonult Sherman csak az előre nyomuló német gyalogságot tudja támadni. Célpontja az Stg. 44-ekkel felszerelt század, a távolság 2 osztás és a mozgás ellenére sikeres találatot ér el, de csak 1 figura veszteséget okoz. A Firefly ismét lő, célpontja az 1. Panther szakasz, de sajnos a nagy távolság miatt a lövés nem talál. Ezek után nem maradt más, mint hogy a Firefly tűzelőállást váltson, mert 2 Panther szakasz tűze is ráírányult már. Egy hátrébb elhelyezkedő fedezékbe vonult vissza a szakasz. A német fordulóban azok a gyalogos egységek, melyek még nem érték el a sövényt, most előre mozognak. Minden más egység a már elért tűzelőállásban marad. Mivel a jobb szárnyon nem várt támadást indítottam a könnyű harckocsival (Stuart) a Wespe üteg kénytelen volt a Stuartot célba venni , ez sikerült is neki, szerencsémre csak könnyű sérülést okozott a találat. A 3. Panther szakasz ebben a körben már müködő képes és sajnos a Firefly még nem került ki az észlelés távolságból, így a lövés oda megy, de a távolság miatt elhibázza. Nemúgy a 2. Panther szakasz, akinek a célpontja a sérült Sherman (súlyos sérülés), egy újabb súlyos sérülés után kiégne a harckocsi. Szerencsémre a sikeres találat csak könnyű sérülést okozott. Az 1. Panther szakasz mivel nem látja a vissza vonuló Firefly-t, így az úton álló 1. svadron egy Shermanjére ad le egy lövést., a lövés talál, de a nagy távolság miatt hatástalan. Végezetül egy fergeteges zárótüzet kapnak a magaslaton a tábori tüzérségem tűzét irányító megfigyelők, összesen 8 figura veszteséget szenved a 2 figurásból álló csapat. Az egész magaslatot felszántotta a 2 üteg tüze (Wespe és Hummel).


4.Kör: ez a fordulóm is teszttel indult és ismét a 2. svadron a szenvedő alany, de a teszt megvan. Mivel a Sherman egyértelműen nem ellenfele a Panthernek, a 2. svadron Shermanje a támadást indító Stuart mellé megy. Míg az ismét mozgás képes roncs Sherman (1 súlyos, 1 könnyű) az előbbi Sherman immár üresen álló fedezékébe megy (kilőtt Stuart). Az immár 1 könnyű és 1 közepes harckocsi szakaszra nőtt támadás gyalogsági fedezetét a gyalogos zászlóalj felderítő szakasza adja, a Bren Carrier a támadó harckocsik mögé érkezik. Eközben az A század elhagyj a magaslat előtti erdőt és gyalog indul, hogy a páncélosok támadását segítse. Ezek után a D század gyalogosai elfoglalják a Firefly tűzelőállásaként szolgáló fás-ligetes terepszakaszt. Ebben a fázisban végre működésbe lép a várva-várt hajótüzérség: a német páncélgránátosok 3. szakasza szenved 2 figura veszteséget. A lövésfázisban a Stuart ismét a Wespe üteget vette célba, ezúttal sikeresebben, a lövés talált és a Wespe üteg megsemmisült. A mellette álló Sherman a vontatott légvédelmi gépágyút vette célba, a távolság 2 osztás és így a találat sem nehét, a hatás viszont megsemmisítő lett: 2 figura veszteség a kezelő személyzeből, megsemmisült a gépágyú és a vontatója is. A felderítők is vérszemet kaptak a Bren Carrierből lőttek a túlélő személyzetre, de sajnos nem okoztak veszteséget. A tropa Sherman a német 2. századot vette célba, de sajnos nem talált. A Firefly az új tüzelőállásból a 3. Panther szakaszt vette célba, sikerül is eltalálni, de csak könnyű sérülést okoztam neki.Az 1. svadron úton álló Shermanja viszonozza a Panther tüzét, de sajnos ebből a távolságból esélyem sincsen. Ezért a második mozgás fázisban a házak közé mozgok a Shermannal. Öcsém most teszttel kezd: a hajótüzérségre megdobja a tesztet, de a páncélos tüzérosztály elrontja és ebben a körben támadó harcfeladatot nem hajthatnak végre. A mozgás fázisban a német gyalogság befejezi a kijelölt terepszakaszok elfoglalását: a zászlóalj törzs százada, és az 1. és 2. százada teljesen birtokba veszi a a pályát elfelező sövényt. Viszont a tüzet kapott 3. század (hajótüzérség, páncélosok) visszavonásra került. A páncélosok tarják az elfoglalt pozíciókat. A 3. Panther szakasz viszonozza a Firefly tüzét és egy könnyű sérülést okoz rajta. Ebben a körben a tüzérosztály nem lő, mert a tüzérségi megfigyelő nem tud kapcsolatba lépni velük. A 2. Panther szakasz az előrenyomult Shermanon ér el egy súlyos sérülést okozó találatot, míg az 1. Panther szakasz a 2. svadron tropára lőtt Shermanjére tüzel, de a távolság miatt nem talál. Miután a német 2. század elérte a terepszakaszát, rögtön tüzet nyitott a ligetben beásott D századra és 2 figura veszteséget okozott nekik. Mivel a zászlóalj törzs is megfigyelő pozícióba kerül a zászlóalj 120mm aknavetője is működésbe lépett, célpontja neki is a D század lett, ahol szintén 2 figura veszteséget okozott. A második mozgás fázisban a Pantherek ellenlökést indítottak: a 2. szakasz a teljes sebességgel kilőtt Stuart mellé mozgott, míg a 1. szakasz a város irányába indult és ahhoz a fedezékhez ért ahol az összekötő szakasz Dingo páncélautója várt álcázott állásába.


5.Kör: ismét teszttel kezdek, a 2. svadron ismét dob, de most sajnos elrontom: a svadron nem hajthat végre támadó akciót, ráadásul a mozgásképtelen Shermant a kezelői elhagyják és elindulnak egy fedezék felé. A tüzérségi támadást kapott D század földhöz szegezett lett erre a körre. A Stuart felderítő harckocsi immár egyedül elindult a német állások felé és el is érte azt, majd tüzelő állást foglalt a sövény túlsó felén. A gyalogos zászlóalj felderítői kiszállnak a Bren Carrierből és elindulnak az ellentámadásban lévő Panther felé (2. szakasz) és erre a körre páncélromboló osztaggá alakulnak (PIAT). Az A század folytatja a menetet a 2. svadron maradéka felé. A német ellentámadás hatására az 1. svadront is mozgósítottam és a harckocsik előrébb jöttek, hogy egy esetleges város felé irányuló áttörést megakadályozzanak. Természetesen megtettem az előkészületeket egy ellentámadásra: a fedezékben lévő Panther (1. szakasz) elpusztítására a feladatot a zászlóalj lángszórókkal felszerelt utász szakasza kapta, akik a házak közt, a terepet jól kihasználva el is indultak a célpont felé. A lövésfázisban a Stuart a német tüzérségi megfigyelő csapatra lőtt és itt 1 figura veszteséget okozott. A felderítők oldalról érték el a támadó Panther szakaszt és PIAT páncéltörő fegyverrel súlyos sérülést okoztak neki. A tüzelőállását elhagyó 1. Panther szakaszra a zászlóalj páncélelhárító szakasza lőtt 6 fontos páncéltörő ágyúval, de sajnos nem talált. Ugyan ide az 1. svadron 2 Shermanja is tudott tüzelni, de semmilyen találatot nem tudtak elérni. A lövésfázis végén a hajótüzérség is lő megint: a pusztító tüzérségi támadásban a 26/II. Páncélgránátos zászlóalj törzs százada és 1. százada 5 figura veszteséget szenved (valójában 9 figura volt, de csak 5 figura volt a Veszély Zónában). A város mellett a német vonalakkal párhuzamosan húzódó sövény fedezékéből a C század is tüzelni kezdett, célpontjuk az volt, mint a hajótüzérségé. A kézifegyverek és a 2” aknavetők további 2 figura veszteséget okoztak. A második mozgás fázisban a Dingo páncélautó a fedezékből kimanőverezett és a Panther és a német vonalak mögé mozgott. A német forduló ismét teszttel indult: A 4/12. SS-páncélos század a tesztet megdobta, csakúgy mint az 1. század és a törzs század. A jobb szárnyon kezdett kritikus lenni a helyzet, ezért a öcsém a páncélgránátos zászlóalj 3. századát a betörés helyére irányította. A 2. század kissé késve, de elindult, hogy a kibontakozó támadásban gyalogsági támogatást adjon a Panthereknek. Az 1. század veszteségei ellenére szintén támadási parancsot kap, amit a sövényen átkelve végre is hajt. A lövésfázisban az 1. Panther szakasz visszalő a 6 fontos ágyúra, de nem okoz veszteséget. A 2. és 1. páncélgránátos század a C századot veszi tűz alá és 2 figura veszteséget okoz. A nehéz század 81mm aknavetője is tüzel a 6 fontos ágyúra és 2 figura veszteséget okoz a kezelőszemélyzetnek. A második század állványos géppuskája a gyalogsági felderítőket veszi célba és 1 figura veszteséget okoz. A 3. század megindítja az ellenlökést a Stuart ellen, de a panzerfaust nem talál. Az újra működő képes 3. Panther szakasz a német vonalak előtt álló Shermant (2. svadron) lövi amin egy könnyű sérülést okozó találatot ér el. A zászlóalj 120mm aknavetője a C századra lő ahol 2 figura veszteséget okoz és ugyanide lő a páncélos tüzérosztály (Wespe, Hummel), de nem érnek el találatot. A második mozgásfázisban a Panther nem várja meg az utászok támadását és bejön a város előtt húzódó vonalaim elé, teheti, mert a 6 fontos ágyú ebből a távolságból nem nagyon tudja kiőni.


6.Kör: köröm elején a 2. svadron teszttel kezd az újabb találatok miatt és sajnos visszavonulásra kényszerülnek. Szintén tesztet dob így a cselekmények közelében az A század (nincsen már páncélos támogatás) és megkezdik a visszavonulást a kiindulási állásokba. Mivel a támadást végrehajtó 2. svadron járműveit vagy kilőtték vagy visszavonultak, így az 1. svadronra várt a feladat, hogy a német támadást megakasszák. A svadron egyik szakasza a zászlóalj parancsnokságom mellé érkezett, míg a másik két szakasz az úton haladtak a német vonalak felé. A Dingo páncélautó messze a német vonalak mögé kerül, a német zászlóalj tüzérség (120mm és 81mm aknavetők) látótávolságba került. Minden más osztagom az állásait tartja. A lövésfázisban a gyalogság felderítői befejezték a Panther megsemmisítését (2. szakasz) egy újabb PIAT találattal. A városban beásott B század néhány figurája a 6 fontos ágyúhoz lett beosztva az elesett kezelők helyett. A Stuart folytatta a tüzelést a német tüzérségi megfigyelőkre és 1 figura veszteséget okozott, amivel a csapatot megsemmisítette. A 6 fontos ágyú lő a vonalaim előtt elhaladó 1. Panther szakaszra, de a lövés nem talált. Ugyan ide lő az előre nyomuló 1. svadron 2 Sherman szakasza, de ezek sem találnak. Közben a gyalogság is tüzel a D század a vonalaim felé közelítő 2. páncélgránátos századra lőnek, de nem okoznak veszteséget. A C század az 1. német századra lő, de itt sincsen veszteség. A Dingo a 81mm aknavető személyzetére lő, de nem okoz veszteséget. A tartalékot képző B század pedig az 1. német századra lő és 1 figura veszteséget okoz. Öcsém utolsó német fordulója is teszttel indul, de a páncélosok megdobják. A német gyalogság általános rohamra indul: az 1. és a 2. század is bátran nyomul előre a főleg hatástalan és gyenge kézifegyver tűzben. A tüzérségi támogatás most közvetlen lesz, mert a páncélos tüzérosztály a sövényekig nyomul előre, hogy közvetlen irányzással támogassa a támadást. A támadás a 3. Panther szakasz bevetésével teljesedik ki: az eddig mozgásképtelen jármű a kilőtt 2. Panther szakasz elé nyomul teljes sebességgel. A lövésfázisban a 81mm aknavető az újra harcképes 6 fontos ágyúra lő, de nem ér el találatot. Az 1. Panther szakasz a hirtelen megjelenő 1. svadron Shermanjait veszi célba és egy találattal könnyű sérülést okoz, míg géppuskával a tüzérségi megfigyelőimnek 1 figura veszteséget okoz. A 120mm aknavető a C századot veszi célba, de lövései nem találnak. Az 1. német század a megfigyelő osztagot veszi célba és 1 figura találatot okoz és így ők is megsemmisülnek és seregem tüzérségi támogatás nélkül marad. A 2. német század a D századomra lő, de nincsen veszteség. Az előre törő 3. Panther század a visszavonuló A századomnak okoz 1 figura veszteséget. A 2. és 3. század géppuskás szakaszainak állványos géppuskái okoznak 1 figura veszteséget a gyalogos zászlóaljam felderítő szakaszának. A páncélos tüzérosztály Wespe és Hummel ütege a házakban beásott B századot veszi célba, de lövéseik nem találnak.

Itt lett vége a 6. körben. Végül döntetlen eredményt határoztunk, mert a német félnek nem sikerült a feladatot teljesíteni, de én sem nyertem, mert erőim egy része visszavonult és bár a várost még tartottam, a magaslat megtartására erőim nem maradtak. Nagyon fordulatos játék volt ez, köszönhetően annak, hogy ebben a játékban sokkal támadóbban álltam fel és játszottam. Talán öcsém kicsit el is bizonytalanodott e miatt, és páncélos minőségi (morál és technikai) fölényét túl későn akarta kihasználni és véleményem szerint ez mentett meg a korai bukástól. 
A valóságban azon a napon a németek teljesítették a feladatot, a város elfoglalták és a magaslatot ellenörzésük alá vonták, de másnap már ismét brit-kanadai csapatok voltak Bretteville városában.

Szerző: Dark MortisVélemények, hozzászólások