A Greenfield-i kereszteshadjárat – V. Rész

2004. 09. 27. 10:29 / Általános
A Green Crusade következő epizódja. A mészárlás folytatódik...

Gogh és Magogh

2004. 08. 19. 14:14 / Általános
Egy rövid szösszenet bizonyos rossz útra tért egyénekről, és minden baj forrásáról...

A bolygóért!

2004. 08. 17. 21:39 / Általános
Az exarch végigtekintett a kiégett pusztaságon. “Ezt teszik a Mon - Keigh-ek minden világgal! Egyszerűen csak elpusztítják, kivágják a fákat, kikaparják az utolsó ércet is, a tengereket bemocskolják! Az állatvilágot kipusztítják, míg már csak ők maradnak, bűzlő, ronda termeszvárosaikban! És még ők gondolják magukat a galaxis urainak! Na, majd meglátjuk! Nem sokára megtanulják ezek az elfajzottak, hogy a világgal együtt kell élni, és nem elpusztítani!”

Rajtaütés

2004. 08. 14. 20:12 / Általános
A táborra szokatlan csönd borult. Russ fiai közül többen elmerültek gondolataikban, a fiatalabbak, a véres mancsok, pedig éppen portyán voltak. A legtöbb szürke vadásznak felüdülést jelentett ez a pár óra, amikor is felkészülhettek a következő ütközetre, és lelküket ősatyjuknak ajánlhatták. Az öreg harci robot, amelyben egy nemes Űrfarkas űrgárdista halálosan megnyomorított teste pihen, szintén csendben szemlélte az idilli táborjelenetet. Valami azonban más volt. Ösztönei jelezték, hogy valami történni fog. És történt is…

Csatatestvérek

2004. 07. 27. 16:33 / Általános
A folyosó néma volt és kietlen. A mennyezet a magasban beleveszett a hideg tapintású sötétségbe. Erőtlen fényű lámpák vívták harcukat a mindent elnyelő éhségével, de hatásuk a falaktól néhány méterre kifáradva veszett bele az árnyékok birodalmába. Az örök harc, ez volt a sorsuk. Mintha csak a Császárba vetett hit, illetve az ellene törő gyűlöletes vágyaktól hajtott, förtelmes káosz hitetlenségét próbálnák szemünk elé tárni.

Az Elizabeth hadjárat - I. rész

2004. 07. 22. 10:40 / Általános
Ez a novella elbeszéli, hogy az Acélangyalok miért is kerekedtek fel, hogy átvágva a hipertéren megküzdjenek mindazokkal, akik csak szenvedést és halált hoznak a Birodalomra. Ez a seregem előtörténete a következő Ligára.

A Greenfield-i kereszteshadjárat – IV. Rész

2004. 07. 04. 13:01 / Általános
Lord Benedict erejét megfeszitve rohant a Land Raider felé. Körülötte az ork vadászok bombái csapódtak be, fülsértő robbanásokkal tépve szét a talajt. Egy akna telibetalálta a Nagymestert és osztagát. A terminátorpáncél megvédte Benedictet, de két társa nem volt ennyire szerencsés. A bomba ereje áttörte az ősi vértet, és megölte a benne lévő harcosokat. Ez nem jó ómen a csatára... Benedict végre elérte a Land Raidert, odabent már biztonságban volt a záporozó szilánkoktól. Az ork repülők fegyverei nem birtak a tank páncéljával. A birodalmi vadászok messzire jártak, elvonta őket az orkok áltámadása, és a belfegori véderő vezetőinek butasága. Igy a vörös röppencsek akadály és ellenállás nélkül szórták végig a támadó űrgárdistákat.

Egy hajnal Mordheimben

2004. 06. 01. 10:28 / Általános
Az egész egy borús hajnalon történt. A kráterből felszálló füst és pernye, a párától nehéz levegővel keveredve lepte be a város délkeleti részét, eltakarva a csillagokat és a negyedéből fogyó holdat. Nyomasztó csend telepedet az összedőlt épületekre, melyet egy-egy távoli sikoly, vagy halálhörgésszerű hang szakított csak meg.

Vogen

2004. 05. 30. 20:50 / Általános
Marnok bevetette magát az épületbe, lövéseket eresztve meg balra és jobbra. Badenhall követte, lézerpisztolyával lövöldözve, lánckardját őrültként lóbálva. Két véres lázadó tűnt elő a füstből, kábultan, kormosan. Marnok nem hagyott időt nekik az észhez térésre, és gyorsan eltette őket láb alól két jól irányzott lövéssel. Egyre több gyalogos szivárgott be, és Marnok tudta, muszáj mozgásban maradniuk. Egyetlen közéjük hajított gránát véget vethetne a rohamnak, mielőtt az igazából elkezdődne. Berúgott egy ajtót és átvetődött rajta, lövési pozícióba érkezve, előrántva pisztolyát és kardját.

A Freyad-kereszteshadjárat

2004. 05. 25. 10:56 / Általános
Wagner százados Thunderhawkja nagy port kavarva ereszkedett le a füves bolygófelszinre. A dimbes-dombos vidéken csatározások nyomai sötétlettek, szétlőtt, romos birodalmi épületek sokasága pettyezte az amúgy festőien gyönyörű tájat. A távolban karcsú elda épületek nyúltak a magasba, felettük apró pontokként köröztek Khorne vérvörös bombázógépei.

Gaudamus inkvizítor jelentése

2004. 05. 25. 10:52 / Általános
A sikeres freyad-i hadjáratról küldött jelentésem kiegészitéseként küldöm az Ordo Scriptorium számára az Acélangyalok rendházáról szóló elemzésem. Oly dolgokról esik benne szó, melyeket magam tapasztaltam, és melyek hasznára válhatnak bárkinek, aki a jövőben ezzel a káptalannal kerül kapcsolatba. Javaslom az itt leirtak bizalmas kezelését.

Mint az őszi szél a faleveleket…

2004. 05. 25. 10:50 / Általános
A nap és a két hold most egyszerre volt fent az égen. Nemsokára eléri emelkedési pályája csúcsát. Bár meleg nem volt, erősen sütött. Gorzuk Corax erősen hunyorgott a napsütésben. Csürhéjét előre küldték felderíteni, feladata a megmaradt bolygóvédelmi erők felszámolása. A nyomik nem voltak ellenfelek. Kevesen voltak. Népe áradata úgy söpörte el őket, mint az őszi szél a faleveleket.

A greenfieldi hadjárat 3

2004. 05. 25. 10:46 / Általános
A Belfegoron tombolt a nyár. A hőmérők kijelzőin harminc szabványfok fölé kúsztak a higanyszálak, a levegő remegett a forróságtól. Mindenütt kiszáradt bokrok, és poros vizmosások tarkitották a tájat, a hatalmas tavaszi esőzéseknek már a nyoma is eltünt. A légkör nyugodt volt, és mozdulatlan, a bolygóra jellemző minimális légmozgások miatt még enyhet adó szellő sem rezdült. Gorzuk Corax unottan bámulta az ellenség beásott állásait, ahonnan baziliszkuszok, rakétavetők és egyéb nehézlövegek csövei meredtek a magasba, mint valami fenyegető sündisznó tüskéi.

A greenfieldi hadjárat 2

2004. 05. 25. 10:42 / Általános
Lord Benedict töprengő arccal támaszkodott a karmazsinszín Land Raider oldalának. Körülötte hatalmas nyüzsgés folyt, csatatestvérek készülődtek a küszöbön álló csatára. A nagymestert megszállta az a fajta nyugalom, amit csak ilyenkor, a harc küszöbén érzett, mikor készen voltak a tervek, az ellenség megindult, és rá már nem hárult más felelősség, csak a harc önfeledt tombolása.

Az ítélet

2004. 05. 24. 18:02 / Általános
Háború dúlt Harracuda világán. A tau faj a Felsőbb Jó érdekében megpróbálta leigázni a bolygót. Roppant erőkkel támadtak, de a főváros – Harvian – peremkerületeinél a támadásuk elakadt. A Birodalom Katonai Főparancsnokságára megérkeztek az elküldött segélykérő üzenetek. A Birodalom adminisztrációs malmai - szokatlan módón - gyorsan feldolgozták a beérkezett üzeneteket. Szerteszét futottak a mozgósítási parancsok a szektor közelében elhelyezkedő katonai bázisokra. A riadó parancsot megkapta a „Császár Akarata” csapásmérő erő, amely éppen hazafelé tartott Cadia-ra egy dicsőséges hadjárat után. A flotta irányt változtatott, és elindult Harracuda felé.

2 / 3 oldal  <  1 2 3 >