Naizel-Dur - Uncharted Seas

2010. 03. 30. 10:17 / Egyéb játékok

Az éjszakai tengerben a távoli csillagok fénye keltett lidércfényeket. Kívülálló számára az ég és a víz határa az éj beálltára megszűnt, mind a kettőben láthatóvá váltak az istenek által az égre helyezett lámpások. Az istenek bizonyára jókedvükben teremtették eme égi lámpásokat, melyek fényénél a különféle tengerjáró népek megtalálják a haza felé vezető utat.


A legnagyobb

2008. 09. 21. 16:58 / Általános
Csak néhány kósza légáramlat borzolta a vastag ködpászmákat akár a fák leveleit. Lor az utat fürkészte az erdõben a fák közt rejtõzve. Jönnek. Már hallani is lehetett õket. A lovak lábainak dobogását, lovasaik fegyverzetének csörrenését. A kocsi nyikorgását.

Még ha a halál árnyékának völgyében járok is…

2008. 09. 21. 16:57 / Általános
Batku Loboda elégedetten nézett. A tájat fürkészte, de emberein és a század többi katonáján kívül mást nem látott mozogni. A 2. százada egy órája indult el felderíteni a lázadók által megszállva tartott Trad városka külsõ negyedeit. Feladatuk erõszakos felderítés azaz hatoljanak addig elõre, míg olyan ellenállásba nem ütköznek, ami megállítja õket.

Harc

2008. 09. 21. 16:57 / Általános
Harc az életért. A mocskos kis életért vagy egy erõsebb hatalomért? Hisz besoroztak, és nem önként jöttél. Újonc vagy, de máris parancsba kaptad, hogy menj és öljél, az urad ért, kit még sosem láttál. Félsz és körülötted mindenfelé ijedt arcok vannak, õk is újoncok. Viszont az ellenfél, harcedzett. Egy barbár horda, kiknek arcán nincs félelem, szemük lángol. Halált ígér.

Roham

2008. 09. 21. 16:56 / Általános
Vér! Kié? Enyém? Nem lehet. Honnan? Az oldalamból. Egy lándzsa van benne. Hát ennyi volt? Az még nem lehet. Még nem. Nekem még dolgom van. Nem lehet így vége. De fáj.

Rúnák Lordja

2008. 09. 21. 11:00 / Warhammer 40K

Rúnahordozó Hallbjorn a szobájában ült és az elmúlt hónapok történésein merengett. Egyik napról a másikra  esett el a szeme láttára hőn szeretett Farkaslordja, Sötétvérű Kjarl és a Vezért védő Farkastestőrség minden tagja, kivéve egy fiatal Farkast, aki csak nem régen részesült a kegyben, hogy az életével védhette a XII. Farkasfalka vezetőjét. Ez a szerencsés vagy szerencsétlen ifjú Hallbjorn volt, aki miután látta meghalni falkatársait őrjöngő dühvel vetette magát a testvérei vesztét okozó Ork Harcifőnökre. Eszét teljesen elöntötte a düh, hatalmas csatabárdját, melyet a Fagy ereje járt át olyan erővel és elszántsággal forgatta, mintha csak Fenris egyik hatalmas hóvihara materializálódott volna a csatatéren, hogy megbosszúlja Fernis hű fiainak halálát.


Csak egy csók…

2007. 12. 01. 23:58 / Általános
Z gyalogos ujjai elfehéredtek a lángszóró elülsõ markolatán, ahogy ütemesen ide-oda mozgatta a lángcsóvát a helységben. Ez az épület volt a tizenharmadik a mai napon. A másik tucat összekormozott roncs már csak füstölgött az utcában. Ennyit jártak végig megszállottak, kósza pszik és káoszivadékok után kutatva. Az osztag lelkiismeretesen végigjárta az utcát be-be törte az ajtókat majd gránátot dobott a nyílásba, aztán jött Z és lángszórójával befejezte a munkát.

Vízcseppek

2007. 11. 27. 11:12 / Általános
…csöpp…csöpp…csöpp… Z gyalogos feljebb pillantott, egyenesen a szürke betondarabból kiálló rozsdás vasdarabra. Arról csöpögött le a víz. Egyenesen K gyalogos hullájára, illetve a fején lévõ sisakra. Vajon mennyi idõ kellene, hogy a víz lassú cseppjei lyukat vájjanak a sisakba?

Nyúllá lett vadász

2007. 02. 13. 20:51 / Általános
Valahol egy távoli vidéken, az erdõ és a puszta határán történt minden. A fák csendben hajladoztak a szélben, vöröses barna leveleiket már majdnem mind ledobálták, az elsárgult fûszálak pedig halkan zördültek meg, ahogy felkapva õket, játszani kezdett velük a szél. Az õsz a vége felé járt, és a vidéken dermesztõ hideg áramlott végig...

A Hang erdeje

2006. 12. 12. 19:45 / Általános
Athel Loren közhiedelmektõl terhes fái közé újabb látogató érkezett…

Cegorach útja

2006. 04. 06. 14:49 / Általános
Más nesz nem hallatszott, csak ellenfelem szapora légzése, ahogy a szaltó után földet értem. Pontosan eléje érkeztem, és az ugrás lendületét kihasználva elõrecsapó tenyeremmel sikerült kibillentenem egyensúlyából. Jól mozgott, de elõre láttam gondolatait, és tudtam, hogy szédületes koreográfiájú tánca közben mikor lesz védtelen. Féloldalasan fekve csúszott hátra a síkos mûanyagon, majd kábultan, a mellét ért ütés miatt kicsit köhögve kelt fel, hogy szertartásos fõbólintással köszönjük meg egymásnak a küzdelmet. A Csend Erdeje komoran ölelt körbe minket, miközben nyugtázta az újabb párharc kimenetelét.

Puhányok II

2005. 04. 25. 23:46 / Általános
A novella második - talán befejezõ - része.

Puhányok I.

2005. 01. 19. 13:41 / Általános
Egy történet felemelkedésrõl, és a negyvenedik évezred igaszságtalanságáról.

Suhanó

2004. 12. 26. 01:06 / Általános
Azt kívánta még gyorsabban menjen, miree a szél ellenállása visszalökte a nyeregben. A szél kísérteties hangja mostanra metszõ sivítássá vált. Körbenézett és észrevett egy fénylõ pontot az egyik közeli ablakban. Szinte tudta, hogy a napfény egy orvlövész puskáján csillant meg, áthelyezte testsúlyát az egyik oldalra és lefelé nyomta a suhanó orrát. Karjának izmai megfeszültek, és érezte a jármû ellenállását. A suhanó természetes vonalaiból nem volt megállapítható, hogy egyenesen megy vagy emelkedik. Fényvillanás illant el feje felett. Lézerpuska, mondta magában. Túl gyorsan zajlott le az egész ahhoz, hogy aggódnia kellett volna miatta.

A greenfieldi kereszteshadjárat

2004. 09. 27. 10:30 / Általános
A szél meglebentette az olajfoltos sátorponyvát, végigsimitott a barna pacákkal diszitett papirlapokon, majd megborzolta a Gorzuk Corax vállára teritett krootbőr köpeny gallérját. A hatalmas bestia elégedetten szimatolt bele a levegőbe. Zöld orrcimpái kitágultak, ahogy kiszűrték a levegőből a vér, a fegyverolaj, és az ölés szagát. A Waaagh! itt volt a levegőben, betöltötte a sátortábor minden egyes szegletét.

1 / 3 oldal  1 2 3 >