Adatok

coldfront.jpg

Az Infinity világa

A D21 Bázis Infinity kezdőnapjára kezdtem el összeszedni némi tudnivalót a játékról, mintegy kedvcsinálónak és posztoltam a Facebook oldalukon, de felmerült, hogy összegyűjtött formában akár önálló cikként is megállná a helyét, így örömmel bocsátom rendelkezésetekre mindazt, amit a teljesség igénye nélkül írtam az Infinity háttértörténetéről.

Infinity háttér - A kezdetek

"Békésen" folydogál a XXI. század, alacsony intenzitású konfliktusok zajlanak, ahogy ma is ismerjük őket, de általában véve béke honol; ez persze nem vigasztalja azt a pár millió embert, akit lelőnek, megcsonkítanak és ledrónoznak a konfliktusok folyamán. Az Egyesült Államok kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok hatására fokozatosan elveszíti vezető helyét. Eközben felfedezik a Vila-hajtóművet, amely a naprendszerbeli utazást oly mértékben meggyorsítja, hogy állandó kolóniák jönnek létre a Marson és a Holdon; az emberiség lassanként kifelé, az űr felé fordul és nekilát felfedezni a Nagy Ismeretlent.

A fokozott kutatások meg is hozzák gyümölcsüket, naprendszerünk közelében felfedezik az első hajózható féregjáratot és szondákat küldenek át rajta, amik visszatérve örömteli hírrel érkeznek: lakható bolygót találtak a másik oldalon; elindul az Ariadna telepeshajó építése európai-orosz együttműködés keretében. További ígéretes szondázás után elkezdenek építeni még egy telepeshajót, az Aurore-Dawnt és elindítják az Ariadnát, fedélzetén angol, skót, francia és orosz telepesekkel valamint a biológiai diverzitást később biztosító lefagyasztott petesejtekkel és spermákkal; a telepeseket igyekeznek úgy összeválogatni, hogy mindenki értsen valami fontos dologhoz, de azért családok legyenek, az oroszok nagy hozzájárulása pedig a kozák hagyományok felélesztése; mindenki együtt dolgozik, de együtt is harcol, beleszületve szakaszába, századába, ezredébe, egy folyamatosan harckészültségben álló, de békés együttműködésre alapuló közösséget alkotva. Az Ariadna jól veszi az első akadályt és megérkezik a Dawnnak elkeresztelt bolygóhoz, ahol sikeres leszállás után nekiállnak kolóniát létesíteni. Útjára indítják a második telepes-hullámot az Aurore-Dawn fedélzetén, de alig ér be a hajó a féreglyukba a járat összeomlik és a kapcsolat megszakad mind az új hajóval, mind a Dawn kolóniával.

A Földön energiaválság van és ez elvezet a század első nagyobb háborújához, a Kaukázusi Konfliktushoz. Az USA hanyatlik, az Európai Unió elvesztett telepeseit siratja és fejlődését még mindig gátolják a később csatlakozott kelet-európai országok, így a hatalmi vákuumot kihasználva Kína elsősorban gazdasági-politikai terjeszkedésbe kezd, míg végképp egyesíti Ázsiát, először csak a környező kisebb országokat, de a korábbi nagyhatalmak gyengülése folytán Japánt is hamarosan körükben üdvözölhetik. Erre válaszul jön létre Pán-Óceánia (Indonézia-Malájzia-Ausztrália-Új Zéland tengely federációja) és megkezdődik a vetélkedés az első helyért a Középső Birodalom és a Nyugati Demokrácia és életszemlélet örököse között.

Közben a tudomány sem áll meg, létrehozzák a kvantum-processzorokat (1:0 Kínának) és elkezdenek dolgozni az első mesterséges intelligencián (1:1 PanO egyenlít), elkészül az első Orbitális Lift és a dél-amerikai államok együttes erővel megépítik a Corregidort, amit - mi másnak? - börtönhajónak használnak a különösen elvetemült (értsd: főleg politikai) foglyok őrzésére.

Ezenközben a muszlim világ sem tétlen, Farhad Khadivar létrehozza az Új Iszlámot (Haqqislam), ez a vallási mozgalom a fundamentalista fanatizmus teljes elvetését és az Aranykor gyökereihez való visszanyúlást hirdeti, kiteljesítve a Korán eredeti humanista, toleráns és befogadó szellemét. Khadivart - természetesen - megölik, de az általa elvetett magvak lassan szárba szökkennek és megtermékenyítik a talajt, amelyen az egyesült iszlám, mint nagyhatalmi tényező kibontakozhat...

Létrejön az O-12, az ENSZ utódja; nagy különbség az elődjéhez képest, hogy a szép beszédek és helyes határozatok meghozatala után nem hazamennek és siránkoznak, hogy senki nem hallgat rájuk, hanem valós katonai és gazdasági hatalommal érvényt is szereznek elképzeléseiknek.

A Corregidort telepes-blokkokkal bővítik, ahová a dél-amerikában és afrikában nem kívánatos szegényeket és menekülteket telepítik egy jobb élet ígéretével. A hajó támogatása dél-amerika problémái miatt megszűnik, így egyre önállóbb lesz.

Elsimerik az Alephet, az első és egyetlen földi mesterséges intelligenciát mesterséges életnek, jogokkal rendelkező entitásnak. Az űrprogramok is termőre fordulnak, egyre több stabil féregjáratot találnak és néhány lakható rendszert is; felfedezik NeoTerrát, Acontecimentót, Shentang-Yutangot és a Haqqislamita mozgalom is az űr felé fordul...

Infinity háttér - "napjainkig" - 2. kiadás

Bankárok, brókerek, az Ukrán maffia és a Triádok (jó a társaság) részvételével megépítik a második nagy hajót, a Tunguskát. Érzékeny adatok zárt rendszerű tárolására, pénzmosásra és egyéb illegális gazdasági tevékenységre szánják, ennek megfelelő a személyzete is, a katonai osztagok mellé a legképzettebb hackerek és egyéb infobiztonsági szakemberek is bekerülnek. Magukat természetesen nem annyira bűnözőknek, mint a fenálló rend ellen lázadó szabadgondolkodóknak tekintik.

Az új iszlám saját országot kíván, de mivel a Földön túlságosan szétszórtan élnek kézenfekvő a lehetőség, hogy egy új, mindeddig kolonizálatlan bolygón telepedjenek meg. Hatalmas szervezkedés és mozgalom indul, hívők milliói adományozzák szó szerint minden pénzüket az új lehetőség felkutatására és ennek érdekében zsebből felvásárolják a NASÁt, melynek komoly gondjai vannak az Egyesült Államok szétesésének küszöbén.

Pán-Óceánia Varuna felfedezése után áttelepíti a fővárosát a NeoTerrára, ezzel az emberiség hivatalosan is űrjáró fajjá válik. Természetesen az azóta Yu Jing-é (ejtsd: Dzsu Csing, én kapásból Ju Chingnek írnám, de ez más fonetika ezek szerint) alakult Kína sem maradhat le, ők a Shentang-Yutang kettős rendszerét választják a Császár és a Párt székhelyéül.

Szabadgondolkodók egy titkos csoportja felvásárol egy kiselejtezett szállítóhajót és minden feltűnést kerülve lakómodulokkal szerelik fel, mivel ők is szeretnének kiszakadni a számukra túlságosan ellenőrzött életformából és megvalósítani régi, de a társadalom által ádázul elnyomott vágyaikat, úgymint emberi és állati gének keresztezése, emberkísérletek, egyéb genetikai manipulációk és etikai megfontolásoktól mentes sebészeti eljárások. A hajó neve: Bakunin. A Mengele talán már foglalt volt...

A HaqqNASA felfedezi a Bourakot; egyetlen lakható bolygója kissé közel kering a napjához, de ez nem kisebbíti az igazhitűek örömét. Azonnal megindul az áttelepedési mozgalom, emberfeletti munkával óriási erőforrásokat mozgósítanak a terraformálás és kolonizálás érdekében. Az O-12 elismeri a Haqqislamot önálló nemzetként. A Haqqislamiták terraformálási kísérletei érdekes mellékhatással járnak, felfedezik a Silknek elnevezett szert, mely gyakorlati halhatatlanságot biztosít az emberi elmének a Cubeok felfedezésével együtt; a Cube ugyanis agyi beültetés, mely rögzíti az emberi személyiséget, emlékeket és gondolatokat. A Silk segítségével az egyén halála után egy bioszintetikus testbe átültetve a Cubeját változatlan személyiségként folytathatja az életét. Megérkezett a költséges halhatatlanság.

Kifejlesztik a Taktikai Páncélokat (aka T.A.G. vagy óriásrobot), melyek mozgékonyságukkal forradalmasítják a harcászatot.

Felfedezik a Conciliumot, melyet az O-12 saját székhelyének választ. A Tunguska gazdasági hátterét felhasználva meggyőzi a Corregidort az egyesülésről és kampányt indít elismerésükért, mint önálló nemzet. Csatlakozik hozzájuk a Menge... Bakunin és némi politikai ráhatás valamint rengeteg piszkos pénz elköltésével célt is érnek, Nomád néven önálló, elismert hatalommá válik a három hajó. Az O-12 saját ellenőrzése alá vonja a Circularokat, a rendszerközi kereskedelmet bonyolító űrbárkákat; ezek óriási hajók, melyek alkalmasak a féregjáratokon való utazásra és körbejárnak az emberiség által lakott rendszerek között. Hozzájuk dokkolva a kereskedőhajók nem kell rendelkezzenk saját rendszerközi hajtóművel, elég a rendszeren belüli mozgásukat megoldani, így az építési költségek jelentősen csökkennek és a hasznos raktér is megnő. Ezzel az O-12 hatalmas gazdasági fegyverre tesz szert, mivel ha valakit kizárnak a Circularok használatából azt kirekesztik a teljes külkereskedelemből.

Kitör a Fantom Konfliktus, a két nagyhatalom (PanO, Yu Jing) megpróbálja felszámolni a Nomádokat. Sajnos ehhez a kézenfekvő atomtorpedók helyett a titkos hadviselést és a politikai csatateret választják és mindkettőben talpraesettebek a Nomádok, így jelentősen megerősödve kerülnek ki a hivatalosan sosem létezett háborúból. A konfliktus érdekes mellékhatása a termáloptikai álcázás megjelenése és elterjedése a hadviselésban. Ez a gyakorlatban láthatatlan katonákat jelent...

Egy Pán-Óceániai expedíció felfedezi a Svalarheima jégbolygóját és gyors ütemű betelepítésbe kezd; a Yu Jing az űrobjektum-tulajdonjogi kérdések vitatott helyzetét kihasználva szintén kolonizálni kezdi a bolygót. Ez némi politikai feszültséghez vezet a két nagyhatalom között és amikor a Paradisot és a Human Edge lakhatatlan, de ásványokban gazdag aszteroidáit is megtalálják nyílt összecsapássá fajul, melyet NeoColonial háború néven ismerünk és az első intergalaktikus háború az emberiség történelmében. Meglepő módon nem az utolsó. Ebbe a konfliktusba kisebb-nagyobb szinten mindenki belekeveredik, de végül jön a csősz és hazazavar mindenkit; az O-12 hatásos fellépése véget vet a nyílt harcoknak.

Némi békés időszak után újra felfedezik a Dawnt. Pán-Óceánia arra hivatkozva, hogy az eredeti alapító nemzetek többsége immáron őket erősíti, saját területté nyilvánítja a rendszert, míg a Yu Jing kormány erősen viatatja érveiket és némi flottamozgással ad nyomatékot álláspontjának. Megérkezik a Haqqislam kereskedelmi- valamit fenékenbillentő flotta is és a Nomádok is érdekeltségeket szeretnének kialakítani az új rendszerben, ahol a rendkívül ritka és értékes fém, a Tesseum nagy mennyiségben található. Az Ariadnaiak bejelentik, hogy mivel az emberiségnek eddig nem volt szüksége rájuk és korábbi elhagyásuk némi kényelmetlenséget okozott (úgy háromszor kerültek a végső kihalás szélére), így köszönik szépen az érdeklődést, de mindenki húzzon haza vagy ahová akar, de tőlük minél messzebb. Nos, ennek sem lehet békés vége, kirobban az Ariadnai Kereskedelmi Háború, melynek végül ismét az O-12 vet véget kemény gazdasági és jól alkalmazott katonai eszközökkel.

Eközben a Paradison elfajulnak a dolgok, megjelenik a Combined Army idegen lényekből álló hadserege és elkezdi bekebelezni a bolygót. Az emberiség eddigi legnagyobb kihívásával kerül szembe, egy nála fejlettebb, értelmesebb faj tör az asszimilálására vagy végső esetben a kipusztítására, melynek indítékait találgatni sem tudják...